ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

၂၀၁၉-ခု ႏွစ္ဦးရဲ႕ေရာင္ျခည္နဲ႔အတူ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ဆီစက္မ်ား နိုးထတက္ၾကြစြာဖြံ႕ျဖဳိးလာတဲ႔ျမင္ကြင္းကို စိတ္ဝင္စားစရာျပခန္းမ်ားနဲ႔အတူ မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ၾကရမည့္ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ ဤအခမ္းအနားၾကီးကို မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမၾကီးမွာ ၾကြေရာက္ခဲ႔ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါသည္ ။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အသင္း႐ုံး ဖုန္းနံပတ္ 09454755297 သို ့ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ

© 2017-2024 MEOMA (Myanmar Edible Oil Millers Association). All rights reserved. Web Design by NetScriper